Consultoria immobiliària

Centre Immobles li ofereix un servei personalitzat en el procés de venda o compra d’una propietat. Els nostres serveis s’ajusten a les seves necessitats gràcies a que disposem de col·laboradors, els millors professionals especialitzats: advocats, arquitectes, constructors, experts immobiliaris, etc.

Inversions immobiliàries

 • Assessorament especialitzat d’inversions immobiliàries.
 • Informació de les millors oportunitats d’inversió del moment.
 • Realitzem estudis de viabilitat de projectes immobiliaris.

Administració de finques

 • Gestió integral (convocatòria de juntes, elaboració de documentació, redacció d’actes, etc.).
 • Execució i seguiment dels acords aprovats a la junta de propietaris.
 • Gestió comptable.
 • Gestió i cobrament d’impagaments.
 • Solució d’incidències.

Assessorament jurídic immobiliari

 • Estudi preparació d’escriptures.
 • Gestions davant el Registre de la Propietat.
 • Recursos davant l’administració.
 • Preparació de contractes i documents.
 • Estudi i tramitació d’herències.